A A A K K K
для людей із порушенням зору
Улашанівська територіальна громада
Хмельницька область, Шепетівський район

СТАТУТ Комунального підприємства  «Добробут» Улашанівської сільської ради (нова редакція)

                        

УКРАЇНА 

УЛАШАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ

  третьої сесії VIIІ скликання

 

 

27.01.2021         

Улашанівка

             № 17-3/2021 

 

 

Про зміну найменування комунального підприємства та затвердження Статуту в новій редакції

 

 

На підставі пункту 30 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 57 Господарського кодексу України, частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Змінити найменування Комунального підприємства «Ногачівське» (код ЄДРПОУ 31787257) на Комунальне підприємство «Добробут» Улашанівської сільської ради.

 

2.Затвердити Статут Комунального підприємства «Добробут» Улашанівської сільської радив новій редакції, що додається.

 

3.Уповноважити директора Комунального підприємства «Добробут» Улашанівської сільської ради підписати Статут в новій редакції та здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до чинного законодавства України.

 

2

4. Збільшити статутний фонд Комунального підприємства «Добробут» Улашанівської сільської ради до 200 тис. грн.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, підприємництва, економічного розвитку та регуляторної діяльності (Семенчук П.С.) та постійну комісію з питань комунальної власності, землеустрою та природокористування, транспорту, будівництва і житлово-комунального господарства (Гарбарук О.В.).

 

 

 

Сільський голова                                                                      Микола ГИЗИМЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Рішення   третьої  сесії 

                                                                                            Улашанівської   сільської ради 

                                                                                    VIII скликання

                                                                                   27.01.2021 № 17-3/2021

 

 

  

 

СТАТУТ

Комунального підприємства
 «Добробут» Улашанівської сільської ради

(нова редакція)

 

 

с. Улашанівка

2021 рік

2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне підприємство «Добробут» Улашанівської сільської ради (далі – Підприємство) є спеціалізованим лісокомунальним підприємством, яке створене відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

1.3. Засновником (власником) Підприємства є Улашанівська сільська рада.

1.4. Підприємство користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майном, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем, третьою особою у судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.

1.5. Найменування Підприємства:

1.5.1. Повне – Комунальне підприємство «Добробут» Улашанівської сільської ради.

1.5.2. Скорочене КП «Добробут».

1.5.3. Місцезнаходження підприємства: 30018, Хмельницька область, Славутський район,  с.Миньківці, вул. Центральна, 74.

1.6. Засновник (власник) не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника (власника).

1.7. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Улашанівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Підприємство створене з метою задоволення потреб у його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Улашанівської сільської ради, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу. Цілі діяльності Підприємства за згодою Улашанівської сільської ради можуть бути іншими.

3

2.2. Основні види діяльності, що здійснює Підприємство:

2.2.1. ведення лісового господарства на основі підвищення продуктивності прийнятих у постійне користування лісів;

2.2.2. проведення  комплексу науково-технічних заходів по збереженню та раціональному використанню земельного і лісового фонду;

2.2.3. заготівля, проведення комплексної переробки лісосировини і побічної продукції;

2.2.4. охорона лісового і земельного фонду;

2.2.5. надання  послуг стороннім підприємствам, установам і організаціям та громадянам з питань лісового господарства та переробки лісосировини;

2.2.6. використання земель лісового фонду для  потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей;

2.2.7. заготівля, сушіння, первинна обробка, зберігання, реалізація лікарської рослинної сировини;

2.2.8. інші види діяльності, пов’язані з ведення лісового господарства;

2.2.9.забір, очищення та постачання води, будівництво та ремонт водопровідних мереж;

2.2.10. монтаж систем опалення, та кондиціонування;

2.2.11. комплексне обслуговування об’єктів та територій;

2.2.12. збирання безпечних відходів пластику, скла, макулатури, металолому;

2.2.13. впорядкування, санітарна очистка (прибирання та підмітання, збирання та вивезення побутових відходів), озеленення територій Улашанівської сільської ради;

2.2.14. інші види діяльності із прибирання об’єктів та територій як в межах, так і за межами населених пунктів;

2.2.15. здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою;

2.2.16. організація поховань і надання суміжних послуг; 

2.2.17. надання адміністративних послуг;

2.2.18. здійснення оперативно-методичної роботи по охороні праці; 2.2.19. організація розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення; 

2.2.20. виконання робіт, пов'язаних з аналітичною діяльністю стосовно забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів Улашанівської сільської ради, організація ведення містобудівного моніторингу населених пунктів на території сільської ради; 

2.2.21. проектування житлових, громадських будівель та споруд, внутрішніх інженерних мереж і систем,  зокрема   водопроводу    та каналізації,

4

 

опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;

2.2.22. мурування і ремонт, очищення печей, коминів, димоходів/димарів, димових та вентиляційних каналів, влаштування опалювальних приладів, перевірка їх протипожежних стану та навчання власників житлових будинків щодо правил очищення димових та вентиляційних каналів своїми руками;

2.2.23. загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, тимчасових об’єктів, монтаж та встановлення збірних будинків або металевих конструкцій на об’єкті, роботи з облаштування будинків, в тому числі з встановленням різного роду зручностей, завершення будівництва; 

2.2.24. інші ремонтні, будівельно-монтажні роботи, виготовлення будівельних матеріалів;

2.2.25. столярні та теслярські роботи, виготовлення столярних виробів, обробка деревини;

2.2.26. електромонтажні роботи;

2.2.27. санітарно-технічні роботи;

2.2.28. малярні роботи та скління;

2.2.29. оренда автомобілів, інших машин та устаткування, надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам;

2.2.30. пасажирські перевезення;

2.2.31. надання сільськогосподарських послуг;

2.2.32. оренда та обслуговування водних ресурсів;

2.2.33. складання кошторисів витрат на управління, утримання, ремонт та обслуговування об’єктів нерухомого майна, розрахунок відповідних тарифів;

2.2.34. здійснення закупівлі, поставок і реалізації сировини, продукції, матеріалів в установленому порядку;

2.2.35. видобування корисних копалин для власних потреб;

2.2.36. ведення рибного господарства і здійснення рибальства;

2.2.37. ведення підсобного сільського господарства;

2.2.38. надання послуг із зберігання транспортних засобів;

2.2.39. поточний ремонт доріг. Грейдерування. Обкошування обочин. Очищення доріг від снігу;

2.2.40. видалення нечистот та твердих осадів з вигрібних ям і каналізаційних колодязів жителів сільської ради та установ Улашанівської сільської ради;

2.2.41. забезпечення населення паливом та іншими енергоносіями; 

2.2.42. обслуговування соціальних об’єктів сільської ради;

2.2.43. надання соціальних послуг;

2.2.44. оптова та роздрібна торгівля;

 

5

2.2.45. надання інших платних послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям;

2.3. Відповідно до мети визначеної цим Статутом, Підприємство здійснює інші види діяльності згідно з класифікацією видів економічної діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

2.4. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Підприємство має право:

3.1.1. Планувати свою діяльність згідно із цим Статутом.

3.1.2. Укладати договори, в тому числі зовнішньоекономічні.

3.1.3. Визначати самостійно в межах своєї діяльності взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами.

3.1.4. Здійснювати господарську діяльність згідно із законодавством України та цим Статутом.

3.1.5. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічногозабезпечення Підприємства.

3.1.6. Надавати послуги не тільки населенню, підприємствам, установам, організаціям Улашанівської сільської ради, але й інших громад, в тому числі на безоплатній основі.

3.2. Обов’язки Підприємства:

3.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень Улашанівської сільської ради та її виконавчого комітету,розпоряджень сільського голови.

3.2.2. Забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що відповідають вимогам чинного законодавства та укладеним договорам.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України.

3.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

3.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

3.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства.

 

 

6

 

3.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

 

 

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

4.1. Управління Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

4.2. Директор:

4.2.1. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими юридичними, фізичними особами та громадянами, відкриває рахунки в установах банків.

4.2.2. Виступає від імені Підприємства перед третіми особами.

4.2.3. Представляє Підприємство в інших підприємствах,установах, організаціях та судових органах.

4.2.4. Визначає перспективи розвитку Підприємства.

4.2.5. Розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленому законодавством, та цим Статутом.

4.2.6. Укладає правочини (договори, контракти) за умов, визначених контрактом.

4.2.7. Приймає та звільняє працівників Підприємства.

4.2.8. Заохочує працівників Підприємства та накладає стягнення у встановленому Законом порядку.

4.2.9. Видає накази, розпорядження, доручення, обов’язкові для всіх працівників Підприємства.

4.2.10. Здійснює інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечить чинному законодавству та Статуту.

4.2.11. Несе персональну відповідальність перед Засновником (власником) і трудовим колективом за діяльність Підприємства та за виконання затвердженого фінансового плану.

 

5. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності Улашанівської сільської ради і закріплюється за Підприємством на праві повного господарськоговідання.

5.2. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать Статуту Підприємства.

 

7

 

5.3. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Майно передане Засновником (власником) або уповноваженим ним органом.

5.4.2. Дохід від основної діяльності.

5.4.3. Кредити банків та інших кредиторів.

5.4.4. Трансфери з сільського бюджету.

5.4.5. Внески громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб.

5.4.6. Майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.5. Підприємство має право відчужувати, обмінювати або передавати іншим юридичним та фізичним особам майно, що належить до основних фондів за згодою Засновника (власника).

5.6. Підприємство має право здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування майно, що належить до основних фондів за згодою Засновника (власника).

 

6. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

6.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством на основі фінансових звітів за попередній період. 

6.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету сільської ради в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплатиобов’язкових платежів.

6.4. Прибуток Підприємства використовується відповідно до фінансових планів.

6.5. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.

6.6. Підприємство самостійно реалізує свою продукцію, майно, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за регульованими цінами  і  тарифами.  В розрахунках із зарубіжними партнерами

 

8

 

застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.

6.7. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану у встановленому порядку.

6.9. Підприємство подає звіт про фінансово-господарську діяльність Засновнику (власнику), державним статистичним та іншим органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

6.11. Питання соціального розвитку Підприємства вирішуються трудовим колективом за участю Засновника (власника) або уповноваженого ним органу, відповідно до Статуту підприємства, колективного договору та законодавчих актів України.

 

7. РОЗМІР І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ТА
 ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

7.1. Для забезпечення статутної діяльності підприємства у порядку, передбаченому цим Статутом, формується статутний фонд. Статутний фонд Підприємства утворюється Засновником.

7.2. Статутний фонд Підприємства створюється за рахунок внесків Засновника – Улашанівської сільської ради і складає: 200 тис. грн (двісті тисяч гривень).

7.3. Статутний фонд комунального підприємства утворюється Засновником до реєстрації його як суб’єкта господарювання.

7.4. Статутний фонд Підприємства формується внесенням матеріальних, грошових та інших цінностей Засновника.

7.5. Кошти статного фонду (капіталу) використовуються для здійснення господарської діяльності та виконання статутних завдань Підприємства.

7.6. Розмір статутного фонду підприємства може бути змінено з дотримання вимог чинного законодавства та цього статуту.

 

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства України, враховуючи мету та напрямки діяльності Підприємства.

8.2. Надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

9

 

9.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, надає звітність у порядку, встановленому законодавством України та несе відповідальність за її достовірність.

9.2. Ревізія та перевірки діяльності Підприємства проводяться Засновником (власником) у разі потреби.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) абоврезультаті ліквідації – за рішенням Засновника (власника) або за рішенням суду в установленому законодавством України порядку.

10.2. При припиненні діяльності Підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та законних інтересів відповідно до законодавства України.

10.3. При ліквідації Підприємства майно та кошти, які залишаються після розрахунків із бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, використовуються за рішенням Засновника (власника).    

10.4. У разі реорганізації Підприємства його права і обов'язки переходять до правонаступників.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                               Оксана ОЛІНІЙЧУК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь