Улашанівська територіальна громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Відділ «Славутське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Дата: 30.09.2021 14:22
Кількість переглядів: 544

Фото без опису

Методичні рекомендації з питань надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги

Методичні рекомендації

з питань надання

безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

м. Славута

2021

Зміст

1. Що таке безоплатна правова допомога.

 

2. Порядок звернення до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та до бюро правової допомоги.

 

3. Документи, які додаються до звернення кожною категорією осіб, відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

 

4. Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

5. Список використаної літератури.

 

 

 

1. Що таке безоплатна правова допомога

 

Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

  • надання правової інформації;

  • надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Коло осіб, які мають право на безоплатну первинну правову допомогу, визначено статтею 8 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», згідно з якою, право на безоплатну первинну правову допомогу відповідно до Конституції України та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

  • захист;

  • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

  • складення документів процесуального характеру.

Коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, визначено статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

2. Звернення до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та до бюро правової допомоги:

 

У разі звернення до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до бюро правової допомоги особи (далі - клієнт), яка бажає отримати правову допомогу, працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або працівник бюро правової допомоги приймає таку особу та надає бланк Згоди на оброблення персональних даних, після заповнення якого вносить відомості про клієнта до Блоку І Реєстраційної картки клієнта (далі - РКК).

Відсутність документів, що посвідчують особу та документів необхідних для отримання безоплатної правової допомоги не є підставою для відмови у заповненні РКК, у такому випадку працівником місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або працівником бюро правової допомоги заповнюються відповідні пункти блоку І РКК за винятком даних документа, що посвідчує особу.

Після заповнення всіх необхідних пунктів Блоку І РКК працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової роботи або працівник бюро правової роботи з'ясовує категорію питання та мету візиту та вносить відповідні відомості до Блоку ІІ РКК. Якщо питання, з яким звернулася особа, потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, клієнтові для заповнення надається бланк “Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги”. У разі необхідності працівник місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або працівник бюро правової допомоги допомагає у заповненні звернення, після чого до пункту 3 Блоку ІІ РКК вносяться відомості про результати попереднього розгляду звернення, а також з'ясовується категорія осіб до якої належить суб'єкт звернення та зазначається перелік документів, необхідних для підтвердження належності до однієї із категорій осіб, передбачених статтею 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

 

Документи, які додаються до звернення кожною категорією осіб, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

 

Звернення осіб, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Документи, які необхідно подати особі працездатного віку :

- паспорт або інший посвідчувальний документ;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- довідка про отриману заробітну плату за останні 6 місяців, якщо особа офіційно працевлаштована;

- довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби - у разі звернення фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб;

- довідка про доходи з відповідного територіального органу Державної фіскальної служби;

- довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримання чи неотримання за останні 6 місяців соціальної допомоги;

- виписка з системи персоніфікованого обліку (форми ОК-5, ОК-7) з управління Пенсійного фонду України;

- довідка з Центру зайнятості про не перебування чи перебування на обліку, як безробітного та отриману допомогу за останні 6 місяців, якщо особа офіційно не працює;

- довідка про отримання чи неотримання стипендії за останні 6 місяців, якщо особа перебуває на денній формі навчання;

- довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримані виплати за останні 6 місяців, якщо особа перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Документів, які необхідно подати особі непрацездатного віку:

- паспорт або інший посвідчувальний документ;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- довідка про розмір пенсії за останні 6 місяців з управління Пенсійного фонду України;

Прожитковий мінімум

за соціальними і демографічними групами(у грн.)

Період

Працездатні особи

Особи, що втратили працездатність

З 01.07.2021 не більше ніж

2379,00

4758,00

1854,00

3708,00

З 01.12.2021 не більше ніж

 

2481,00

4962,00

1934,00

3868,00

 

Особа, яка звернулася за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, має на неї право у разі, якщо середньомісячний дохід такої особи не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

 

Звернення осіб, які мають групу інвалідності та отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Такі особи надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності, або довідку видану взамін пенсійного посвідчення на період його виготовлення;

- довідку про розмір пенсії або довідку про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії.

 

Звернення законних представників дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту .

Законні представники надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) (за наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей - у разі звернення до місцевого центру або до бюро законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- свідоцтво про народження дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту.

 

Звернення внутрішньо переміщених осіб.

Такі особи надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

 

Звернення громадян України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, з питань пов'язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Особи віднесені до такої категорії подають:

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, з відміткою про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- рішення про підстави відмови про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з управління праці та соціального захисту населення.

 

Звернення осіб на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Такі особи надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);

- довідку про звернення за захистом в Україні;

- рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

 

Звернення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Особи, віднесені до цієї категорії, надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- посвідчення встановленого зразка;

 

Звернення осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, (у тому числі – Герої Соціалістичної праці, Герої України, повні кавалери ордена Трудової Слави, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», матері-героїні, матері, які народили і виховали п’ятеро і більше дітей 6 річного віку)

Такі особи надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- посвідчення встановленого зразка;

- посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання - у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

 

Звернення осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.

До звернення зазначені особи надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

  • посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

 

Звернення осіб, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Особи, віднесені до цієї категорії, надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- витяги з наказів та інші документи, видані уповноваженими органами, що містять достатні докази про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

 

Звернення осіб, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

До звернення додаються:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;

 

Звернення опікунів або піклувальників осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

До звернення додаються:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків опікунів або піклувальників (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

- рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

- копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

 

Звернення осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників.

Зазначені особи надають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) - у разі наявності;

- копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

 

Звернення осіб, реабілітованих відповідно до законодавства України.

До звернення додаються:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

  • посвідчення про право на пільги реабілітованих.

 

Звернення осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

До звернення додаються:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслудувань, у якому міститься інформація про вчинення злочину, повязаного з домашнім насильством;

- талон-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов»язаного з домашнім насильством, виданий органами Національної поліції України;

- протокол про вчинення адміністративного правопорушення;

- постанова про накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення пов»язаного з домашнім насильством або насильством за ознакою статі;

- копія заяви до суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника;

- рішення суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника;

- копія винесеного працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника;

копія акта отримання усної заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім»ї або реальну загрозу його вчинення або копія акта з'ясування обставин вчинення насильства в сім»ї або реальної загрози його вчинення;

- витяг з Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

- направлення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги, інших служб підтримки постраждалих осіб;

- довідки, надані закладом чи установою про звернення постраждалої особи та отримання послуг у зв'язку із вчиненням стосовно неї домашнього насильства тощо.

 

4. Порядок надання

безоплатної вторинної правової допомоги

 

Механізм надання особі безоплатної вторинної правової допомоги включає в себе певну послідовність дій.

Так, у продовж 10 днів з дати звернення особи, або її законного представника, з усіма необхідними документами центрами правової допомоги приймається рішення про надання безоплатної правової допомоги, або надається обґрунтована відмова у наданні безоплатної правової допомоги.

При прийнятті рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повідомляє про це особу або її законного представника.

У разі відсутності підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, приймається рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги і надсилається копію цього рішення особі, яка звернулася, або її представникові.

Вищезазначений порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги стосується цивільного і адміністративного судочинства.

У випадку коли особа, має статус підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні або надходження інформації про з моменту її затримання чи арешту і потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, щодо призначення захисника.

Так, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника, а у разі отримання постанови про залучення захисника від слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді або суду.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь