A A A K K K
для людей із порушенням зору
Улашанівська територіальна громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Програма розвитку системи надання адміністративних послуг на території Улашанівської ОТГ на 2020-2022 роки

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять першої сесії  

Улашанівської сільської ради (VII скликання)

28.08.2020 № 4-21/2020

 

 

Програма

розвитку системи надання адміністративних послуг

на території Улашанівської ОТГ

на 2020-2022 роки

 

Мета Програми

 

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Програми є створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статі, віку та фізичних можливостей необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

 

Завдання Програми

 

Завданнями цієї Програми є:

 забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі завдяки створення віддалених місць для роботи адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування ЦНАП.

 

Поточний (вихідний) стан

 

Реалізація цієї Програми спрямована на вирішення наступних проблем:

отримання мешканцями громади багатьох необхідних адміністративних послуг здійснюється в м. Славутав різних органах виконавчої влади;

необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в сільській раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

2

не достатнє матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб виконавчих органів місцевої ради;

нові виклики (ризики) погіршення доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання у зв’язку з утворенням ОТГ;

складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством,  для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері  видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги;

відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні сільської ради.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

 

Для досягнення мети цієї Програми та усунення наявних проблембудуть вживатися наступні заходи:

утворення  Центру надання адміністративних послуг як постійно діючого робочого органу;

забезпечення ЦНАП належним приміщенням (зокрема з комфортною зоною обслуговування та очікування; туалетною кімнатою, в т.ч. для осіб з інвалідністю, з обладнаним столиком для сповивання; дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі зазначених у абзаці першому цього підрозділу Програми;

отримання сільською радою повноважень у сфері надання витягів з Державного земельного кадастру;

вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;

обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з особливими потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;

3

 

 впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

 створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ, сторінку ОТГ у соціальних мережах;

встановлення платіжного терміналу або POS-терміналів на робочих місцях в ЦНАП.

В межах виконання зазначених заходів можуть використовуватися також механізми:

співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання, створення «мобільного ЦНАП» тощо);

узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Програми будуть вжиті такі організаційні заходи:

вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Програми та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

 

Витрати та джерела їх покриття

 

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

 

4

 

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису.

 

Очікувані результати

 

Від реалізації Програми очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах у належному ЦНАП, в тому числі на його віддалених робочих місцях;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

усі мешканці громади  матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи його віддаленого місця для роботи адміністраторів на відстані не більше  5-10км;

організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП у п’ятницю до 20:00, а також роботу ЦНАП у суботу (за потреби); 

надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП або у працівника ЦНАП з використанням банківського POS-терміналу;

можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин сільської ради.

 

Термін реалізації – 2020-2022 рр.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                            Оксана ОЛІНІЙЧУК

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                   до Програми розвитку системи

                                                                 надання адміністративних

                                                      послуг на території

                                                      Улашанівської ОТГ

                                                    на 2020-2022 роки

 

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку системи надання адміністративних послуг

в Улашанівській ОТГ

на 2020-2022 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2020 рік,

тис. грн.

2021 рік,

тис. грн.

2022 рік,

тис. грн.

Всього витрат на виконання програми, тис. грн.

Обсяги ресурсів всього,

в тому числі:

-

10,0

10,00

20,0

Державний бюджет

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

Сільський бюджет

-

10,0

10,00

20,0

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                         Оксана ОЛІНІЙЧУК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь