Улашанівська територіальна громада
Хмельницька область, Шепетівський район

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН

На соціальне обслуговування в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Улашанівської сільської ради» згідно з Положенням про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Улашанівської сільської ради» затвердженим розпорядженням голови Улашанівської сільської ради від 17.12. 2019 року № 11 – 12/2019 р. мають право:

            - громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш, як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної  сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров´я;

            - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній  службі зайнятості, як такі, що шукають роботу, стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

           - діти, сім’ї та особи, в тому числі сім´ї  учасників антитерористичної операції,  внутрішньо переміщених осіб та біженців, що перебувають у складних життєвих обставинах, які об’єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно;

        Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)  мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

До  центру входять такі структурні підрозділи:

- відділення  соціальної допомоги вдома;

- відділення організації надання адресної  допомоги та соціальної адаптації.

В особовій справі міститься:

        письмова заява громадянина із зазначенням згоди на оброблення       персональних даних;

-  медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній

- сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

- карта  визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

- один примірник договору, укладеного громадянином і центром про надання соціальних послуг;

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою Улашанівської сільської ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

- копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

- копія рішення (розпорядження) Улашанівської сільської ради, що утворив центр, або        утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які  досягли 18-річного віку), хворих (з числа  осіб  працездатного  віку  на  період  до  встановлення  їм  групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

- витяг з наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

- довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

- індивідуальний план надання соціальних послуг;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

- копія документів, що посвідчують родинні відносини членів сім’ї учасників антитерористичної операції (за наявності);

Обслуговування громадян розпочинається та припиняється за наказом директора центру.

Відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  надає соціальну послугу догляду вдома.

Догляд вдома – комплекс заходів, що здійснюється за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома передбачають:

- допомога у веденні домашнього продуктів харчування, ліків та інших господарства – закупівлю та доставку товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

- допомогу у самообслуговуванні – допомога у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни;

- допомогу у пересуванні в побутових умовах;

- психологічна підтримка;

- допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб тощо);

- навчання навичкам самообслуговування;

допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навичкам користування ними.Фото без описуФото без опису

Соціальна група, яка отримує послугу:

- особи похилого віку,

- інваліди,

- хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній  службі зайнятості, як такі, що шукають роботу, стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

- діти, сім’ї та особи, в тому числі сім´ї  учасників антитерористичної операції,  внутрішньо переміщених осіб та біженців, що перебувають у складних життєвих обставинах, які об’єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно;

Порядок обслуговування 

  Для отримання соціальної послуги догляду вдома необхідно отримувачу соціальної послуги або його законному представнику  звернутись (написати заяву) до Улашанівської сільської ради.  

Соціальна послуга  надається :

- постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності (за медичним висновком про здатність до самообслуговування) - 2 рази на тиждень, V група рухової активності (за медичним висновком про здатність до самообслуговування) - 5 разів на тиждень),              

- періодично (2 рази на місяць),

- тимчасово (визначений у договорі період).

Соціальна послуга догляду вдома надається після здійснення працівниками  центру первинного  комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача послуги, складання індивідуального  плану та укладання договору на надання соціальної послуги догляду вдома. 

Строки надання узгоджуються з  отримувачем  соціальної послуги або його законним представником та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

Надавачі соціальної послуги :  14 соціальних робітників безпосередньо обслуговують 274 підопічних  центру, з яких 138 громадян отримують послугу догляду вдома за плату відповідно до тарифів на платні послуги.

Принципи надання соціальної послуги догляду вдома:

1. Доступність  соціальної послуги догляду вдома.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги.

3. Захист та безпека отримувача соціальної послуги.

4. Конфіденційність інформації.

 Підставою для припинення надання послуги догляду вдома є:

- відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги догляду вдома;

- направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного місця перебування;

- зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

- невиконання вимог одержання соціальної послуги догляду вдома та письмового попередження про можливість відмови у її наданні;

- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги догляду вдома;

- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги догляду вдома;

- поліпшення стану здоров'я (наявність медичного висновку про здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі) або за результатами визначення індивідуальних потреб;

- закінчення строку дії договору на надання послуги догляду вдома;

-смерть отримувача послуги;

- ліквідація суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома.

 

Телефони для довідок: 51-478

Директор центру                                                                          М.В. Наталіч

 

Порядок надання платних послуг вдома:

- Платні соціальні послуги  надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» з метою поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян Улашанівської сільської ради.

- Надання платних соціальних послуг здійснюється соціальними робітниками та іншими працівниками відділень територіального центру, посадові інструкції яких передбачають надання таких послуг.

- Надання платних соціальних послуг здійснюється на підставі розробленої калькуляції.

 Платні соціальні послуги надаються:

- громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Тарифи на платні соціальні послуги розробляється бухгалтером центру і затверджуються його директором.

Відділення організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг Улашанівської сільскої ради» надає такі послуги:

- соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;

- соціально-педагогічні послуги – організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховання навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);

- психологічні послуги- організація надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;

- інформаційні послуги – надання інформацій, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;

- послуга  абілітації – сприяння наданню медичної допомоги; психологічна підтримка; консультування; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; представництво інтересів; допомога у самообслуговуванні, здійсненні санітарно-гігієнічних заходів.

- інші соціальні послуги.

Відділення  організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації виходячи  з  можливостей, наявної   фінансової   та  матеріально-технічної  бази  безоплатно забезпечує  громадян:

- одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

- ліками, предметами медичного призначення;

- предметами побутової гігієни;

- продовольчими та промисловими товарами.

Відділення організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації    організовує надання   на  платній  та безоплатній основі:

- банно-пральні послуги;

- спортивно-оздоровчі послуги;

- послуги з ремонту  вікон,  дверей,  будинків,  дахів,  парканів;

- послуг із  заготівлі  та завезення палива, розпилювання дров тощо.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації  ведеться особова справа, в якій міститься:

- письмова заява громадянина із зазначенням згоди на оброблення персональних даних; Фото без опису

- медичний висновок про потребу в соціальній адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

- карта визначення індивідуальних потреб;

- індивідуальний план надання соціальної послуги ї);

- договір про надання соціальної послуги;

- копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

- довідка  про  склад  сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку  осіб;

- копія наказу про здійснення (припинення обслуговування);

- довідки про доходи за останні   шість   місяців,   що   передують  місяцю  звернення  за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

- копія   довідки  про  взяття  на  облік внутрішньо  переміщеної  особи  (для внутрішньо переміщених осіб).Фото без опису

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь